Skip to content

TJENESTER

TJENESTER I TESTPARTNER

Testpartner AS leverer et bredt spekter innen kontroll, sertifisering og inspeksjonstjenester. Med vår ekspertise tilstede under fabrikasjon eller under drift er vi med på å sikre god kvalitet og god økonomi, samt sikkerhet.

“Vi er med på å forebygge havari og større kostnader enn nødvendig og verifiserer at stilte krav oppfylles.”

NDT & Inspection

Vi utfører alle NDT metoder. (MT, PT, RT, UT, VT, ET, SIS, UT aust/duplex, PMI) Magnetpulverkontroll, Penetrantkontroll, Radiografikontroll, Ultralydkontroll, Ultralydkontroll på Austenitt/Duplex, Visuellkontroll, Virvelstrøm, Positiv materialidentifikasjon. Kontroller utføres på alt innen fabrikasjon, ferdige konstruksjoner og prosessanlegg som er satt i drift.

Materialtesting

Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av 3D printede produkter.
Testing av sveiseprosedyrer er og har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Sakkyndig Virksomhet

Vi utfører sakkyndige kontroller og sertifisering av et bredt spekter innen kraner, trucker, lifter og arbeidsmaskiner med svært kompetente kontrollører som har lang fartstid fra industrien og inspeksjon.

Kontroll av livbåtdavitere

Vi er autorisert for kontroll og sertifisering av livbåtdavit m/tilbehør (redningsmidler) gjennom SOLAS/IMO, både på årlig og 5-årlig inngående kontroll.

Sertifisering Av Sveisere

På vegne av DNVGL utfører vi sertifisering/eksaminering av sveisere i henhold til ISO 9606-serien (sveisere), ISO 14732 (operatører), ISO 13585 (loddere), NS-EN 287-6 (støpejern). Vi er behelpelige med oppfølging og administrering av sveisere og sveisesertifikater i bedrifter. Om dokumentasjon skulle mangle kan vi være behjelpelig med retester slik at oppdatering blir utført.

Tykkelsesmåling Av Skip

Vi utfører tykkelsemålinger og inspeksjoner av båter og skip, Testpartner AS innehar godkjenning på vegne av DNVGL og Sjøfartsdirektoratet for utførelse av UTM tykkelsemålinger og inspeksjoner på skip.

Sveiseteknisk

Sveiseinspeksjon NS477, IWT, IW, koordinering og arbeid relatert til dette. Følger opp sveiseprosesser og bidrar med dette at gitte krav til kvalitet oppnås. Sveisekoordinering, oppfølging av sveiseprosedyrer, hjelper til med sveiseutfordringer og rådgivning, Samarbeid med DNVGL innen utarbeidelse av WPQR og sveisetekniske tjenester.

Nivå 3 Tjenester

Vi har nivå 3 personell i alle NDT metoder og leverer slike tjenester til andre NDT bedrifter, og operatører som har behov for dette. Vi tilbyr rådgivning, praksis og oppfølging av NDT personell samt utarbeidelse av prosedyrer. Vi utfører også 3.partskontroll for kunder og samarbeidspartnere.

Tilstandskontroll

Driftsinspeksjons kompetanse nivå 2 (In-Service NS415 L2) for offshore og landanlegg. Utfører driftsinspeksjon på prosessanlegg og kontruksjoner for å ungå havari og økte kostnader, samt driftstopp.

Inspeksjon Av Arbeidsmaskiner

Vi utfører kontroll av arbeidsmaskiner og utstyr som sakkyndig virksomhet innen kategoriene: Doser, Gravemaskin, Veihøvel, Hjul/Beltelaster, Gravelaster, Dumper, Gaffeltrucker (alle typer), Personløftere (alle typer). Maskinkategorier: G4, G7, G8, G10, G11, M1, M2, M3, M4, M5, M6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, PX. Service og vedlikehold på kraner og arbeidsustyr.

Mosjøen Geolab

Mosjøen Geolab driver med forskjellige analyser av bygningsmateriell til vei og anlegg.

sertifiseringer/ GODKJENNINGER

  • Ledelsesystem for kvalitet NS-EN ISO 9001:2015

  • Akkreditert etter NS-EN ISO 17025:2017 for Laboratorievirksomhet

  • Miljøstyringssytem ihht NS-EN ISO 14001.

  • Sakkyndig virksomhet S1-C / Sdir sakkyndig person A.

  • Sertifisering av sveisere på vegne av DNVGL

  • UTM tykkelsesmålinger og NDT på skip

  • NTO Godkjenning

  • Godkjent leverandør av HS-Marine Cranes.

  • Authorised service provider for lifesaving appliances (Mobbåtdaviter)