Tjenester

VÅR EKSPERTISE

Testpartner AS leverer de fleste inspeksjonstjenester og med vår ekspertise tilstede under produksjon eller under drift er vi med på å sikre god kvalitet og god økonomi, samt sikkerhet.
“Vi er med på å forebygge havari og større kostnader enn nødvendig og verifiserer at stilte krav oppfylles”​.

NDT & INSPEKSJON

Vi utfører alle NDT metoder. (MT, PT, RT, UT, VT, ET, SIS, UT aust/duplex, PMI)
Magnetpulverkontroll, Penetrantkontroll, Radiografikontroll, Ultralydkontroll, Ultralydkontroll på Austenitt/Duplex, Visuellkontroll, Virvelstrøm, Positiv materialidentifikasjon.
Kontroller utføres på alt fra utsyr som produseres i fabrikasjon og til ferdige konstruksjoner og prosessanlegg som er satt i drift.

SERTIFISERING AV SVEISERE

På vegne av DNVGL utfører vi sertifisering/eksaminering av sveisere i henhold til ISO 9606 serien / ISO 14732 / NS-EN 287-6 (støpejern) / NS-EN ISO 13585 (Hardlodding). Vi er behelpelige med oppfølging og administrering av sveisere og sveisesertifikater i bedrifter. Om dokumentasjon skulle mangle kan vi være behjelpelig med retester slik at oppdatering blir utført.

TYKKELSESMÅLING AV SKIP

Vi utfører tykkelsemålinger og inspeksjoner av båter og skip, Testpartner AS innehar godkjenning på vegne av DNVGL og Sjøfartsdirektoratet for utførelse av UTM tykkelsemålinger og inspeksjoner på skip.
Vi levererer denne tjenesten til både private og rederier samt sliper.

SVEISETEKNISK

Sveiseinspeksjon NS477, IWT, IW, koordinering og arbeid relatert til dette.
Følger opp sveiseprosesser og bidrar med dette at gitte krav til kvalitet oppnås.
Sveisekoordinering, oppfølging av sveiseprosedyrer, hjelper til med sveiseutfordringer og rådgivning, 
Samarbeid med DNVGL innen utarbeidelse av WPQR og sveisetekniske tjenester.

NIVÅ 3 TJENESTER

Vi har nivå 3 personell i alle NDT metoder og leverer slike tjenester til andre NDT bedrifter, og operatører som har behov for dette.

Oppfølging av NDT personell, praksis, og utarbeidelser av prosedyrer.

TILSTANDSKONTROLL

Driftsinspeksjons kompetanse nivå 2 (In-Service NS415 L2) for offshore og landanlegg.

Utfører driftsinspeksjon på prosessanlegg og kontruksjoner for å ungå havari og økte kostnader, samt driftstopp.

GEAR INSPEKSJON

Vi har tilgjengelig spesialst innen gear og roterende utstyr, utfører inspeksjoner og rådgivning.

Gear, vindmøller og roterende utstyr krever inspeksjoner og rett bruk av smøremidler og filter for å oppnå lang levetid og god økonomi uten havari.

ROV og DRONEINSPEKSJON

Droner og ROV er et godt hjelpemiddel for enkel tilkomst av kontruksjoner med dårlig tilkomst før man benytter seg av hjelpemiddel som stillas, lifter og andre tilkomsteknikker.

Dette er kostnadsbesparende og gir lav risiko for uønskede hendelser, gir et enkelt overblikk av konstruksjoner både over og under vann før man evt går grundigere til verks med andre konvensjonelle metoder.

Vi har tilgjenelig operatører og utstyr for denne type inspeksjoner.  

FROSIO OG OVERFLATE

Frosio og overflateinspeksjon NS 476
Inspeksjon og oppfølging av overflatebehandling. 
Vi har tilgjengelig Frosio-inspektør nivå III (NS 476), og utfører inspeksjon før, under og etter overflatebehandling med maling og belegg på stål og andre overflater.

GODKJENNINGER

NTO registrert selskap, Nordtest.
Godkjenning for industriell radiografi.
Sertifisering av sveisere på vegne av DNVGL.
Godkjenning for utførelse av UTM tykkelsemålinger for DNVGL og. Skipskontrollen.