Materialtesting

På vårt materialtekniske laboratorium i Mo i Rana utfører vi akkreditert destruktiv testing i hennhold til ISO-17025 av en rekke materialer fra hele landet. Vårt laboratorium og verksted er godt utstyrt og har kort leveringstid på testforløp gitt i mange norske og internasjonale standarder. Vi har i tillegg stor fleksibilitet i forbindelse med tilpasset testing og vil kunne tilby testing av mange ulike materialer og prøvedimensjoner.

Materialegenskaper

Å ha kontroll på materialenes mekaniske egenskaper er avgjørende i enhver produksjonsprosess. En rapport fra Testpartner er et bevis på materialets mekaniske egenskaper, noe som ofte er et krav fra kunder eller ulike myndigheter. Mekanisk testing kan også gi svar ved havari eller ved ukjente problemer som oppstår i en produksjonsprosess. Vi bidrar med rådgivning og testforløp tilpasset dine behov.

Verksted

Vi har et godt utstyrt verksted med kompetent personell som har spesialisert seg på uttak og maskinering av prøver i forskjellige materialer og dimensjoner i henhold til nasjonale og internasjonale standarder.

Materialkompetanse

I tillegg til laboratorium for mekanisk testing har vi ved Testpartner AS et godt utstyrt metallografisk laboratorium. Vi utfører rutinemessige mikroskopiske og makroskopiske undersøkelser, og kan i tillegg analysere bruddflater, mikrostruktur og kjemisk sammensetning dersom et prøvemateriale oppfører seg uventet ved mekanisk testing.

Kjemisk analyse

Våre kjemiske laboratorier har lang erfaring med industrielle analyser.

Legeringssammensetning

Kjemisk analyse av legeringsinnhold kan være en viktig del av produksjonskontroll eller skadeundersøkelse. Vi tilbyr kjemisk analyse av legeringsinnhold som en integrert del av  vår materialtesting.

Mekanisk testing

Materialets mekaniske egenskaper testes ved hjelp av ulike mekaniske testmetoder. Mekanisk testing kan avdekke feil i materialet eller om de mekaniske egenskapen avviker fra et materialsertifikat eller en referanse. Vårt mekaniske laboratorium er utstyrt for alle de vanligste testmetodene  og utfører tester etter standardiserte prosedyrer eller tilpasset etter behov.

 

Testing av armeringsprodukter

Typiske eksempler på hva vi utfører
 • Tester og tjenester som imøtekommer kravene i NS-EN 10080-1:2015 og NS 3576
Kravelementer i NS-EN 10080-1:2015:
 • Registrering av karakteristiske verdier og oppfølging av langsiktig kvalitetsnivå LTQL
 • Statistikk
 • Evaluering av resultater
 • Masse pr. meter
 • Overflategeometri
 • Kjemisk sammensetning
 • Strekkprøving
 • Bøy og rebøy
 • Elding
 • Utmatting

Testpartner AS er tester ihht prøvingsstandarden NS-EN ISO 15630-1 for metodene Strekkfasthet, flytegrense, forlengelse, kontraksjon og duktilitet (bøyeprøving).

Testing i forbindelse med sveiste armeringskomponenter

NS-EN1090 og NS-EN ISO 17660 stiller krav til at armering som sveises og benyttes konstruktivt skal følges opp etter disse standardene.

Testpartner AS ivaretar den destruktive testingen som disse standardene krever.

Bruddmekanisk testing vil kunne gi mer utfyllende informasjon om materialenes motstand mot brudd enn ved ordinær mekanisk testing. Testpartner AS har kompetanse for måling av Crack Tip Opening Displacement (CTOD) av sveiste sammenføyninger i stål. Vi leverer et komplett testforløp fra prøveuttak til rapport med analyserte testresultater.

Sprekker i materialet er noe man alltid prøver å unngå. Men hvis det oppdages en sprekk i materialet, hva skjer da?

Gjennom bruddmekanisk testing ønsker man å undersøke materialets iboende motstand mot at en sprekk får utvikle seg. Denne motstanden måles blant annet gjennom materialets spenningsintesitetsfaktor (eng. stress intensity factor, K). Ved hjelp av bruddmekanisk testing kan man få et mål på hvor stor en sprekk må være før det er fare for en kollaps, en såkalt kritisk sprekklengde (eng. critical crack length).

 

Standarder

Testpartner AS har erfaring med testing av SENB-prøver. I tillegg arbeider vi aktivt med å utarbeide prosedyrer for andre  prøvetyper, blant annet Compact Tension (CT specimenog Single Edge Notch Tension (SENT specimen).

Vi tester blant annet etter følgende standarder:

 • BS 7448
 • NS-EN 10225
 • ASTM E1820
 • EEMUA pub. 158

 

Evaluering og rapportering

Vi har egen metallografisk avdeling som blant annet evaluerer bruddflaten og hvordan bruddet har utviklet seg i mikrostrukturen. Trådgnist benyttes for en optimal finish og plassering av skjæret, noe som er en stor fordel ved testing av HAZ og fusion line i sveiste prøver.  Vi utarbeider komplette rapporter etter oppdragets spesifikasjoner.