Services

BREDT SPEKTER AV INSPEKSJONSTJENESTER

VÅR EKSPERTISE


Testpartner AS leverer de fleste inspeksjonstjenester og med vår ekspertise tilstede under produksjon eller under drift er vi med på å sikre god kvalitet og god økonomi, samt sikkerhet.


"Vi er med på å forebygge havari og større kostnader enn nødvendig og verifiserer at stilte krav oppfylles"​.NDT & INSPEKSJON


Vi utfører alle NDT metoder.

(MT, PT, RT, UT, VT, ET, SIS, UT aust/duplex, PMI)

Magnetpulverkontroll, Penetrantkontroll, Radiografikontroll, Ultralydkontroll, Ultralydkontroll på Austenitt/Duplex, Visuellkontroll, Virvelstrøm, Positiv materialidentifikasjon.


Kontroller utføres på alt fra utsyr som produseres i fabrikasjon og til ferdige konstruksjoner og prosessanlegg som er satt i drift.

TYKKELSESMÅLING AV SKIP


Vi utfører tykkelsemålinger og inspeksjoner av båter og skip, Testpartner AS innehar godkjenning på vegne av DNVGL og Sjøfartsdirektoratet for utførelse av UTM tykkelsemålinger og inspeksjoner på skip.

Vi levererer denne tjenesten til både private og rederier samt sliper.

NIVÅ 3 TJENESTER


Vi har nivå 3 personell i alle NDT metoder og leverer slike tjenester til andre NDT bedrifter, og operatører som har behov for dette.

Oppfølging av NDT personell, praksis, og utarbeidelser av prosedyrer.

GEAR INSPEKSJON


Vi har tilgjengelig spesialst innen gear og roterende utstyr, utfører inspeksjoner og rådgivning.

Gear, vindmøller og roterende utstyr krever inspeksjoner og rett bruk av smøremidler og filter for å oppnå lang levetid og god økonomi uten havari.

GODKJENNINGER


NTO registrert selskap, Nordtest.

Godkjenning for industriell radiografi.

Sertifisering av sveisere på vegne av DNVGL.

Godkjenning for utførelse av UTM tykkelsemålinger for DNVGL og. Skipskontrollen.

SERTIFISERING AV SVEISERE


På vegne av DNVGL utfører vi sertifisering/eksaminering av sveisere i henhold til ISO 9606 serien / ISO 14732 / NS-EN 287-6 (støpejern) / NS-EN ISO 13585 (Hardlodding).


Vi er behelpelige med oppfølging og administrering av sveisere og sveisesertifikater i bedrifter.

Om dokumentasjon skulle mangle kan vi være behjelpelig med retester slik at oppdatering blir utført.


SVEISETEKNISK


Sveiseinspeksjon NS477, IWT, IW, koordinering og arbeid relatert til dette.

Følger opp sveiseprosesser og bidrar med dette at gitte krav til kvalitet oppnås.

Sveisekoordinering, oppfølging av sveiseprosedyrer, hjelper til med sveiseutfordringer og rådgivning, 

Samarbeid med DNVGL innen utarbeidelse av WPQR og sveisetekniske tjenester.


TILSTANDSKONTROLL


Driftsinspeksjons kompetanse nivå 2 (In-Service NS415 L2) for offshore og landanlegg.

Utfører driftsinspeksjon på prosessanlegg og kontruksjoner for å ungå havari og økte kostnader, samt driftstopp.

ROV og DRONEINSPEKSJON


Droner og ROV er et godt hjelpemiddel for enkel tilkomst av kontruksjoner med dårlig tilkomst før man benytter seg av hjelpemiddel som stillas, lifter og andre tilkomsteknikker.

Dette er kostnadsbesparende og gir lav risiko for uønskede hendelser, gir et enkelt overblikk av konstruksjoner både over og under vann før man evt går grundigere til verks med andre konvensjonelle metoder.

Vi har tilgjenelig operatører og utstyr for denne type inspeksjoner.  

FROSIO OG OVERFLATE


Frosio og overflateinspeksjon NS 476

Inspeksjon og oppfølging av overflatebehandling. 

Vi har tilgjengelig Frosio-inspektør nivå III (NS 476), og utfører inspeksjon før, under og etter overflatebehandling med maling og belegg på stål og andre overflater.

ÅPNINGSTIDER

 

 

Mandag-fredag: 07.00-15.00

Utenom åpningstider, telefon +47 97047356

 

FINN OSS

 

Postadresse:

Skjervengan 25A, 8657 Mosjøen, Norge

Telefon: +47 97047356

Besøksadresse:

Helgeland Næringspark, Strendene 45. 8803 Sandnessjøen.

E-Post: post@testpartner.no

 

Copyright © All Rights Reserved