OM OSS

OM TestPartner as

Testpartner AS er et inspeksjonsselskap som ble etablert tidlig 2016 og er i dag totalt 8 ansatte og vi er under kontinuerlig utvikling innen kompetanse og systemer/produkter. Testpartner AS skal være en servicebedrift for industrien på Helgeland og ellers i Norge og vi ønsker å være en foretrukket partner både når det gjelder kvalitet, fleksibilitet og ikke minst pris. Vi befinner oss i Mosjøen og Sandnessjøen og har vår besøksadresse der slik at vi er letttilgjengelig på hele Helgeland og ellers i Norge. Vi har også personell lokalisert ut over hele Nordland, dette er besparende for våre kunder og gir rask mobilisering. Testpartner AS leverer de fleste inspeksjonsmetoder og har lang erfaring og har over 25 års erfaring innen sveising og inspeksjon både under produksjon og tilstandskontroll.

Testpartner AS leverer de fleste inspeksjonsmetoder og har lang erfaring både under produksjon og tilstandskontroll.
Vi er NTO registrert og har et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001.

HMS-POLITIKK

  • Null skader er vårt mål.
  • Skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte.
  • Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
  • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.
  • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning.

Dette oppnår vi ved kontinuerlig forbedring av våre prosesser og system som er etablert.
Sammen med våre kunder og leverandører skal vi følge lovbestemte krav og hele tiden forbedre vår praksis og rutiner innen miljøstyring.
Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for Testpartner AS.

vårt team

Robert myrvang

robert.myrvang@testpartner.no +47 97047356

Daglig leder og medeier av Testpartner AS, Level 3 Ansvarlig i bedriften og har lang erfaring innen NDT og Inspeksjon onshore og offshore.

Ragnar Didriksen

ragnar.didriksen@testpartner.no

Sveiseinspektør NS-477 og medeier av Testpartner AS, lang erfaring innen NDT, sveising og inspeksjon onshore og offshore. Sertifisering av sveisere.

Lars Tverå

lars.tvera@testpartner.no

NDT inspektør level 2, og medeier av Testpartner AS, Sveiseinspektør NS-477/IWI, Sveiseteknisk. Lang erfaring innen NDT, sveising og inspeksjon onshore og offshore.

Tommy Pettersen

tommy.pettersen@testpartner.no

Sveiseinspektør NS-477/IWT, Sveiseteknisk og har lang erfaring innen sveising og inspeksjon. Sertifisering av sveisere.

Daniel Sviggum

daniel.sviggum@testpartner.no

NDT inspektør level 2, og har lang erfaring innen NDT, sveising og inspeksjon onshore og offshore.

Jørn Hesjeli

jorn.hesjeli@testpartner.no

NDT inspektør level 2, og har lang erfaring innen NDT, sveising og inspeksjon onshore og offshore.

Geir Selnes

geir.selnes@testpartner.no

NDT inspektør level 2, og har lang erfaring innen NDT, sveising og inspeksjon onshore og offshore.

Håvard Solvang

havard.solvang.@testpartner.no

NDT inspektør level 2, og har lang erfaring innen NDT, sveising og inspeksjon onshore og offshore.