Din foretrukne partner innen
NDT & inspection

NDT & Inspection

Kort om oss

Testpartner AS er det største og best etablerte inspeksjonsselskap i Nordland med sertifisert fagpersonell som har svært lang erfaring i inspeksjonsbransjen innen kraftproduksjon, olje og gass, Subsea, maritim, infrastruktur og prosessindustri både på land og offshore, og som kan tilby et bredt spekter innen de relevante kvalitetssikrings, kontroll og inspeksjonsmetodene.

Vi har gode samarbeidspartnere både innen inspeksjonsbransjen og ellers i industrien på Helgeland samt ellers i Norge og befinner oss både i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Med inspeksjon tilstede under produksjon eller under drift er vi med på å sikre god kvalitet og god økonomi, samt sikkerhet.
Testpartner AS leverer de fleste inspeksjonsmetoder og har lang erfaring både under produksjon og tilstandskontroll.
Vi er NTO registrert og har et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001.

“Vi er med på å forebygge havari og større kostnader enn nødvendig og verifiserer at stilte krav oppfylles”​.

Kort om våre tjenester

 • Alle NDT metoder.
 • Driftsinspeksjons kompetanse (In-Service NS415) for offshore og landanlegg.
 • Sveiseinspeksjon NS477, IWT,  koordinering og arbeid relatert til dette.
 • Frosio inspeksjon NS476.
 • Nivå 3 tjenester for NDT bedrifter og operatører i de forskjellige metoder.
 • Tilstandskontroll.
 • Kontroll av sveiste forbindelser og materialer uten fjerning av maling.
 • Oppfølging og tredjepart
 • Tykkelsesmålinger av skip. (DNVGL)
 • Sertifisering av Sveisere. (DNVGL)
 • Industriell droneinspeksjon.
 • Offshore personell.
 • DT, destruktiv testing.
 • Gear inspeksjon.