Hvem er vi?

Testpartner er et firma som er spesialisert på NDT (Ikke-destruktiv testing).

Testpartner er et firma med operatører som har lang erfaring innen NDT og inspeksjon innen kraftproduksjon, olje og gass, Subsea, infrastruktur og prosessindustri både på land og offshore, og som kan tilby et bredt spekter innen de relevante kvalitetssikrings kontroll og inspeksjonsmetodene og er sertifisert etter gjeldende krav .

I vårt arbeid stilles det høye kvalitetskrav, og vi utfører vårt arbeid etter gjeldende krav og prosedyrer.

Vi skal være en foretrukket partner både når det gjelder kvalitet, flexibilitet og ikke minst pris for våre kunder og andre tilsvarende virksomheter.

Hva gjør vi?

 

Vi kan tilby et bredt spekter innen de mest relevante kvalitetsikring, kontroll og inspeksjonsmetodene.

 

  • Vi utfører alle relevante NDT metoder.(MT, PT, RT, UT, VT, SIS, UT aust/duplex, PMI)

Magnetpulverkontroll, Penetrantkontroll, Radiografikontroll, Ultralydkontroll, Ultralydkontroll på Austenitt/Duplex, Visuellkontroll, Positiv materialidentifikasjon.

  • Sveiseinspeksjon 477.
  • Nivå 3 tjenester.
  • Sertifisering av sveisere.
  • Tilstandskontroll.
  • 3 partskontroll.
  • Industriell droneinspeksjon.(VT)
  • Tykkelsemåling av skip.

 

"Vi er med på å forebygge havari og større kostnader enn nødvendig og verifiserer at stillte krav oppfylles".

Du finner oss ved:

Helgeland næringspark, Strendene 45, 8803 Sandnessjøen.

Made by TechTrixApps

 

Ring oss:

Tlf: +47 97047356

Tlf: +47 91377424

Email:

Post@testpartner.no